Hrvatsko društvo
obiteljskih doktora
organizira

XXIII. HIBRIDNI
KONGRES
HDOD-HLZ-a

HOTEL PARK PLAZA HISTRIA,
PULA

od 20.10.2023.
do 22.10.2023.

TEME

1. Liječenje pretilosti

2. Prevencija u obiteljskoj medicini

3. Komplikacije šećerne bolesti tip II

4. Poremećaji prehrane i malnutricija

5. Slobodne teme

HDOD je osigurao dodatna sredstva za 100 online kotizacija za kongres! Za online kotizaciju mogu se prijaviti svi liječnici obiteljske medicine. Pratite kongres preko ZOOM platforme

PRIJAVA RADOVA:

Vanja Pintarić Japec dr.med.,
e-mail: vanja.pintaric@hotmail.com

Prijava radova e-mailom do 10.08.2023.,
a dostava gotovih radova do 10.09.2023.

Do 20.09.2023.
opća cijena 200,00 Eura
za članove HDOD-a 160,00 Eura
za specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 35 godina 80,00 Eura
osobe u pratnji 80,00 Eura
Od 20.09.2023.
za sve sudionike kongresa 280,00 Eura

Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%

Do 20.10.2023.
opća cijena 50,00 Eura
za članove HDOD-a 30,00 Eura
za specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 35 godina 0,00 Eura

Nakon 20.10.2023. nije moguća registracija na kongres niti ishođenje bodova za obnovu licence.

Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%

PROGRAM

Petak

Upravni odbor, stručna izlaganja, svečano otvaranje, domjenak dobrodošlice

Subota

Stručna izlaganja, popodnevne radionice

Nedjelja

Stručna izlaganja, zatvaranje kongresa oko 13:00, ručak

Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore
OČEKUJEMO VAS SA RADOŠĆU NA XXIII. KONGRESU HDOD-HLZ

Sredite članarinu za 2023. godinu, ispunite uplatnicu!

Uplatitelj: Vaše ime, prezime, adresa | Primatelj: HLZ-HDOD, Šubićeva 9, Zagreb

Račun primatelja: HR7423600001101214818 | Poziv na broj: 268-345-1 | Iznos: 13.27 Eura.

Pratite nas na našoj
edukacijskoj platformi:
EDU.LOM.HR

Digitalni sponzor kongresa:
AGENTIUS d.o.o.

Tehnički organizator kongresa:
LIPID GRUPA d.o.o.
Telefon: +385 91 6200 489
E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com