Hrvatsko društvo
obiteljskih doktora
organizira

XXII. HIBRIDNI
KONGRES
HDOD-HLZ-a

Grand Hotel
4 Opatijska Cvijeta
Opatija

od 07.10.2022.
do 09.10.2022.

Prijavite se na XXII. hibridni kongres HDOD-HLZ-a za praćenje preko ZOOM aplikacije

REGISTRIRAJTE SE NA ZOOM

HDOD je osigurao dodatna sredstva za 100 online kotizacija za kongres!

Za online kotizaciju mogu se prijaviti svi liječnici obiteljske medicine, a sve zainteresirane molimo da ispune kratki upitnik.

Liječnici koji sudjeluju u online dijelu kongresa mogu osvojiti jedan od 5 novih udžbenika iz obiteljske medicine “Izazovi u praksi obiteljskog liječnika

TEME

1. Lijekovi koji pomiču granice

2. Novosti u prevenciji i liječenju venske tromboembolijske bolesti

3. Kombinacije lijekova u terapiji kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

4. Komunikacija s psihijatrijskim bolesnikom

5. Slobodne teme

PRIJAVA RADOVA:

Vanja Pintarić Japec dr.med.,
e-mail: vanja.pintaric@hotmail.com

Prijava radova e-mailom do 10.08.2022.,
a dostava gotovih radova do 10.09.2022.

Do 10.09.2022.
opća cijena 1500,00 kuna
za članove HDOD-a 1300,00 kuna
za specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 35 godina 500,00 kuna
osobe u pratnji 500,00 kuna
Od 10.09.2022.
za sve sudionike kongresa 2000,00 kuna

Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%

Do 07.10.2022.
opća cijena 500,00 kuna
za članove HDOD-a 300,00 kuna
za specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 35 godina 0,00 kuna

Nakon 07.10.2022. nije moguća registracija na kongres niti ishođenje bodova za obnovu licence.

Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%

Napomena: Za registraciju na kongres molimo koristite svoje eMed pristupne podatke.
Ukoliko niste registrirani na eMed platformu, popunjavanjem ove forme obavlja se automatska registracija.

DALJE

Rana kotizacija (do 10.09.2022.)

Odaberite opciju koja se odnosi na Vas

Kasna kotizacija (od 10.09.2022.)

Odaberite opciju koja se odnosi na Vas

Osoba u pratnji

Smještaj

Kotizacija (do 07.10.2022.)

Odaberite opciju koja se odnosi na Vas

Nakon 08.10.2022. nije moguća registracija na kongres niti ishođenje bodova za obnovu licence.
Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%

Čestitamo! Uspješno ste se registrirali za XXII. Hibridni kongres HDOD-HLZ-a 2022. Ponuda za uplatu smještaja i kotizacije stići će na Vašu mail adresu unutar 48h. Molimo pratite upute na ponudi kako bismo registrirali Vašu uplatu i omogućili Vam sudjelovanje na Kongresu.

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirajte tehničkog organizatora:

LIPID GRUPA d.o.o.

Telefon: +385 91 6200 489

E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com

Čestitamo! Uspješno ste se registrirali za XXII. Hibridni kongres HDOD-HLZ-a 2022. Ponuda za uplatu kotizacije stići će na Vašu mail adresu unutar 48h. Molimo pratite upute na ponudi kako bismo registrirali Vašu uplatu i omogućili Vam sudjelovanje na Kongresu.

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirajte tehničkog organizatora:

LIPID GRUPA d.o.o.

Telefon: +385 91 6200 489

E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com

Čestitamo! Uspješno ste se registrirali za XXII. Hibridni kongres HDOD-HLZ-a 2022. Ponuda za uplatu kotizacije stići će na Vašu mail adresu unutar 48h. Molimo pratite upute na ponudi kako bismo registrirali Vašu uplatu i omogućili Vam sudjelovanje na Kongresu.

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirajte tehničkog organizatora:

LIPID GRUPA d.o.o.

Telefon: +385 91 6200 489

E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com

Napomena: Za registraciju na kongres molimo koristite svoje eMed pristupne podatke.
Ukoliko niste registrirani na eMed platformu, popunjavanjem ove forme obavlja se automatska registracija.

DALJE

Smještaj

Čestitamo! Uspješno ste se registrirali za XXII. Hibridni kongres HDOD-HLZ-a 2022. Ponuda za smještaj stići će na Vašu mail adresu unutar 48h, a poveznicu za sudjelovanje na Kongresu poslat ćemo Vam naknadno.

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirajte tehničkog organizatora:

LIPID GRUPA d.o.o.

Telefon: +385 91 6200 489

E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com

Čestitamo! Uspješno ste se registrirali za XXII. Hibridni kongres HDOD-HLZ-a 2022. Poveznicu za sudjelovanje na Kongresu poslat ćemo Vam naknadno.

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirajte tehničkog organizatora:

LIPID GRUPA d.o.o.

Telefon: +385 91 6200 489

E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com

PROGRAM

Petak

Upravni odbor, stručna izlaganja, svečano otvaranje, domjenak dobrodošlice

Subota

Stručna izlaganja, popodnevne radionice, svečana večera

Nedjelja

Stručna izlaganja, zatvaranje kongresa oko 13:00, ručak

Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore
OČEKUJEMO VAS SA RADOŠĆU NA XXII. KONGRESU HDOD-HLZ

Sredite članarinu za 2022. godinu, ispunite uplatnicu!

Uplatitelj: Vaše ime, prezime, adresa | Primatelj: HLZ-HDOD, Šubićeva 9, Zagreb

Račun primatelja: HR7423600001101214818 | Poziv na broj: 268-345-1 | Iznos: 100 kuna.

10:00
KAVA DOBRODOŠLICE

Predavač/i:

Radno predsjedništvo:
Kristina Poljski, dr. med.
Vanja Pintarić Japec, dr. med.

10:15
Pretilost i VTE

Predavač/i:

Jana Starić, dr.med.

10:30
Uloga liječnika obiteljske medicine u sekundarnoj prevenciji venske trombembolije

Predavač/i:

Vjekoslav Cvitković, dr.med.

10:45
Osobitosti bolesnika s dubokom venskom trombozom u obiteljskoj medicini

Predavač/i:

Juraj Jug, dr.med.

Swixx
11:00
Kako postići preporučenu procijepljenost protiv gripe

Predavač/i:

Dragan Soldo, dr. med.

11:15
Liječenje i profilaksa DVT-a

Predavač/i:

Kristina Poljski, dr. med.

11:30
Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti

Predavač/i:

Prof.dr.sc Biserka Bergman Marković

11:45
Pristup liječnika obiteljske medicine COVIDu-19 u trudnoći

Predavač/i:

Ivana Pavlović, dr.med.

Pfizer
12:15
Zašto je rizične bolesnike potrebno cijepiti protiv Pneumokoka i Sars-CoV-2

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Prim. Rok Čivljak

12:45
Pilot projekt Doma zdravlja Zagreb Centar: Administrator u ambulanti liječnika obiteljske medicine

Predavač/i:

Vanja Pintarić Japec, dr. med.

13:00
RUČAK

Moderator/i:

Radno predsjedništvo:
Karmela Bonassin, dr. med.
Juraj Jug, dr.med.

14:00
Predstavljanje knjige Izazovi u praksi obiteljskog liječnika
Novo Nordisk
14:30
Otkrijte nove mogućnosti u liječenju šećerne bolesti tip II

Predavač/i:

Dragan Soldo, dr. med.
Dr.sc. Davorka Herman Mahečić

15:00
INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA I IZAZOVI SURADNJE S LIJEČNICIMA OBITELJSKE MEDICINE
Amgen
16:00
Jesu li bolesnici s osteoporotičnim prijelomima zaista izgubljena karika?

Predavač/i:

Nina Poropat, dr.med.

Dragan Soldo, dr. med.

16:30
POSTER SEKCIJA
19.30
SVEČANO OTVORENJE KONGRESA – TERASA HOTELA ROYAL
Radno predsjedništvo

Moderator/i:

Doc.dr.sc. Ksenija Kranjčević
Doc.dr.sc. Valerija Bralić Lang

09:00
Liječenje dislipidemije

Predavač/i:

Doc.dr.sc Ksenija Kranjčević

09:15
Kako pristupiti pretilom pacijentu

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Valerija Bralić Lang

09:30
SGLT2 inhibitori u liječenju zatajenja srca i KBB

Predavač/i:

Vanja Pintarić Japec, dr.med.

09:45
Bolesnik s Parkinsonovom bolesti i dijabetesom tipa 2

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica

Makpharm
10:00
Zašto je važno biti naspavan

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Domagoj Vidović

Dragan Soldo dr.med:

10:30
STANKA ZA KAVU

Moderator/i:

Radno predsjedništvo:
Tamara Fable, dr.med.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak

Remedia
11:00
Novosti u liječenju primarne aksilarne hiperhidroze – Axhidrox krema

Predavač/i:

doc.prim.dr.sc. Ines Sjerobabski Masnec

Boehringer Ingelheim
11:30
Holistički pristup u liječenju šećerne bolesti tip 2

Predavač/i:

Karmela Bonassin, dr.med.

Pfizer
12:00
Paxlovid – novi oralni lijek za liječenje COVID-19

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak

Pfizer
12:15
Optimalna terapija za rizične bolesnike s FA – kako zaštiti starije, bubrežne i bolesnike s povećanim rizikom za GI krvarenje

Predavač/i:

Prim. Darko Počanić

MSD
12:30
Preveniram i cijepim- Cijepljenjem protiv pneumokokne bolesti

Predavač/i:

Dragan Soldo,dr.med.

13:05
RUČAK

Moderator/i:

Radno predsjedništvo:
Kristina Poljski, dr. med.
Dragan Soldo, dr.med.

Sandoz
14:00
Fiksne kombinacije – (r)evolucija u liječenju hipertenzije
14:30
Nove mogućnosti u liječenju OA velikih zglobova

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Jasna Vučak

14:45
JAK inhibitori u liječenju imunoloških bolesti

Predavač/i:

Karmela Bonassin, dr.med.

15:00
Specifični oblici arterijske hipertenzije u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

Predavač/i:

Tamara Fable, dr.med.

15:15
Narcistični poremećaj ličnosti u ordinaciji OM

Predavač/i:

Ana Mašić,dr.med.

15:30
Pristup postporođajnoj depresiji u ambulanti obiteljske medicine

Predavač/i:

Žaklina Cvitkušić, dr. med.

15:45
RADIONICA HDOD: Komunikacija s psihijatrijskim bolesnikom

Predavač/i:

Hrvoje Handl, dr.med.

Dr.sc. Antonia Puljić,

Dragan Soldo, dr.med.

16:45
HDOD OTVORENA DEBATA - KAKO BOLJE SURAĐIVATI SA NAŠIM KONZULTANTIMA

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Jasna Vučak, Dr.sc. Ivan Lerotić, Vanja
Pintarić Japec, dr.med., Alen Babacanli, dr.med.

19:00
VEČERA
Radno predsjedništvo

Predavač/i:

Daniel Ferlin, dr. med.
Tamara Fable, dr. med.

10:00
Uloga i značaj Gerontoloških centara u izvan-institucijskoj skrbi za starije osobe

Predavač/i:

Doc.dr.sc. Nada Tomasović Mrčela.

10:15
Preventivni rad u obiteljskoj medicini - prilike i prepreke

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Milica Katić

10:30
Doping i dodatci prehrani u sportu - što obiteljski liječnik mora znati

Predavač/i:

Daniel Ferlin, dr.med.

10:45
Anemija u palijativnoj medicini

Predavač/i:

Krešimir Lončar, dr.med.

11:00
RADIONICA HDOD KMAT

Predavač/i:

Prof.dr.sc. Ines Diminić Lisica,

Doc.dr.sc. Jasna Vučak

12:00
RADIONICA KAKO POLOŽITI SPECIJALISTIČKI ISPIT

Predavač/i:

Prof.dr.sc Venija Cerovečki,

Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak

13:00
RUČAK

Pratite nas na našoj
edukacijskoj platformi:
EDU.LOM.HR

Digitalni sponzor kongresa:
AGENTIUS d.o.o.

Tehnički organizator kongresa:
LIPID GRUPA d.o.o.
Telefon: +385 91 6200 489
E-mail: agencija.lipid.grupa@gmail.com