Pravilnik o izboru izaslanika Skupštine

#pravilnik#skupština

Admin 01.10.2004.

PRAVILNIK O IZBORU IZASLANIKA SKUPŠTINE HDOD-a

 

Članak 1.

Izbor izaslanika se provodi prije osnivačke, obnoviteljske i redovne Izborne skupštine.

Ako se održava obnoviteljska ili osnivačka Skupština društva, tad će izbor izaslanika provesti Glavni odbor Hrvatskog liječničkog zbora na prijedlog Inicijativnog odbora osnivačke ili obnoviteljske Skupštine.

 

Članak 2.

Izbor izaslanika Skupštine se mora održati najmanje dva mjeseca prije datuma održavanja Skupštine stručnog društva. Izbor izaslanika utvrđuje Upravni odbor HDOD, koji određuje i ukupan broj izaslanika temeljem ukupnog broja registriranog članstva.

 

Članak 3.

Upravni odbor raspoređuje ukupan broj članstva na podružnice HLZ kojima pripadaju pojedini članovi te određuje koliko izaslanika se bira iz koje Podružnice. U.O. sastavlja i birački listić podružnice na kojem su svi članovi društva te podružnice i dostavlja ga svakom članu podružnice. Bira se onoliko članova koliko je predviđeno za pojedinu podružnicu.

 

Članak 4.

Član HDOD-HLZ glasuje na način da zaokruži redni broj ispred imena onoliko članova koliko Podružnica može izabrati za izaslanike. Članovi Podružnica dostavljaju zatim glasačke listiće U.O.

 

Članak 5.

Upravni odbor utvrđuje rezultate izbora po podružnicama i sastavlja listu izaslanika koji su dobili najveći broj glasova. Izaslanicima za Skupštinu proglašavaju se kandidati koji su dobili najveći broj glasova društva u okviru Podružnice.

 

Članak 6.

U slučaju neprovedivosti izbornog postupka, Upravni odbor može prema spisku članstva za tekuću godinu odrediti poimenično delegate za pojedina područja.

 

Članak 7.

Izabrane delegate U.O. pisanim putem izvješćuje o izboru. Obavijest može ići i putem glasila HLZ i Web stranica na internetu. U obavijesti se članstvo poziva da putem svojih izaslanika daje prijedloge i mišljenja za Skupštinu.

    

Članak 8.

Mandat izaslanika traje 4 godine od izbora u Skupštinu društva. Prije isteka 4 godine, mandat može prestati na zahtjev izaslanika, zbog prestanka članstva u društvu ili HLZ te zbog drugih uvjeta predviđenih Pravilnikom o radu društva i Statutom HLZ.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik je usvojen na Skupštini HDOD 01.10.2004.i primjenjuje se dok na prijedlog Upravnog odbora ne bude izglasan novi.

 

Rovinj, 1. listopada 2004.
 Predsjednik HDOD-HLZ
Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med.