XX. digitalni kongres HDOD-HLZ

#hdod-19#zdravstveni radnici#kongres

Admin 05.06.2020.

HRVATSKO DRUŠTVO OBITELJSKIH DOKTORA
HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA


organizira

XX. DIGITALNI KONGRES HDOD-HLZ
na teme
 

  1. BIOLOŠKI LIJEKOVI U OBITELJSKOJ MEDICINI
  2. KOMPLIKACIJE ŠEĆERNE BOLESTI
  3. SEKUNDARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
  4. BOLESNIK S PSIHOZOM I ULOGA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE
  5. SLOBODNE TEME


EDUKACIJSKA PLATFORMA: EDU.LOM.HR
od 15.10.2020.

 

PRIJAVA I DOSTAVA RADOVA:

Prijava i dostava radovi vrši se na e-mail adresu: vanja.pintaric@hotmail.com.

Prijava radova e-mailom do 1.8.2020., a dostava gotovih radova do 15.8.2020.
 

20 STIPENDIJA ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH LIJEČNIKA I SPECIJALIZANATA NA KONGRESU


KOTIZACIJA:

Kotizacija do 31.8.2020. iznosi 1500 kn, za članove HDOD-a 1300 kn, za specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 30 godina 700 kn te za liječnike u mirovini 500 kuna. Nakon 31.8.2020. kotizacija za sve sudionike kongresa iznosi 1800 kuna. Na sve kotizacije dodatno se obračunava PDV od 25%.

Ukoliko niste bili na ovogodišnjem kongresu, produžite članstvo uplatom od 100 kuna na žiro račun HLZ-a - IBAN: HR7423600001101214818, poziv na broj 268-345-1 ili u Vašoj podružnici HLZ-a.

 

TEHNIČKI ORGANIZATOR:

LIPID GRUPA d.o.o.
Jarunska 23A, 10000 Zagreb
ID: HR-AB-01-080721996, OIB: 50258809793
Telefon: 091/194-7449, E-mail: info@lipid-grupa.hrKongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore

OČEKUJEMO VAS S RADOŠĆU NA XX. KONGRESU HDOD-HLZ

 Pratite nas na našoj edukacijskoj platformi: EDU.LOM.HR