BLAGI DO UMJERENO TEŠKI ULCEROZNI KOLITIS Dijagnostika, terapija i prehrana

Admin 04.10.2022.

Prijava na simpozij za liječnike obiteljske medicine

https://www.surveymonkey.com/r/TBMNQL9
Sudjelovanje na simpoziju Blagi do umjereno teški ulcerozni kolitis je besplatno za liječnike obiteljske medicine (ne plaća se kotizacija).