PROGRAM XXII. HIBRIDNOG KONGRESA HDOD-HLZ

Admin 30.09.2022.

Iskoristite pravo na praćenje kongresa putem ZOOM aplikacije s prijavom na link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZW-eP3a8ol03JW7nXnbqxFUXID_cJ5vkNAvbdki2FldLxog/viewform?usp=sf_link

*nakon kratke ankete, link Vas vodi na registraciju putem zoom aplikacije.