Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga

#gastroenterologija#tečaj#konstipacija

Admin 28.08.2022.

U organizaciji Referentnog centra za funkcijske poremećaje GI sustava Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh i Sekcije za funkcijske i motilitetne poremećaje te Sekcija za ultrazvuk u gastroenterologiji Hrvatskog gastroenterološkog društva, održat će i ove godine poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika "Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga“ dana 17. rujna 2022. godine u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242 (nova zgrada, 3.kat). Organizira se za liječnike obiteljske medicine, specijaliste gastroenterologije, specijalizante gastroenterologije, specijalizante ostalih subspecijalizacija iz područja interne medicine, specijalizante hitne medicine i anesteziologije te sve ostale zainteresirane.

Kronična konstipacija je jedan od čestih poremećaja u dječjoj dobi i jedan od najčešćih poremećaja probavnog sustava u odrasloj dobi koji značajno snizuje kvaliteti života te ekonomski opterećenju i pojedinca i zdravstveni sustav. Dijagnostika kronične konstipacije je vrlo kompleksna, sa isključivanjem sekundarnih uzroka i provođenjem daljnjeg evaluacijskog algoritma. U dijagnostici i terapiji kronične konstipacije potrebna je uska suradnja liječnika obiteljske medicine, gastroenterologa i kirurga.

Cilj ovog tečaja je upoznati polaznike s općim značajkama konstipacije, od anatomije i fiziologije normalne defekacije, definicije, etiologije i patogeneze konstipacije do dijagnostičkog pristupa konstipaciji i terapijskih mogućnosti. U sklopu tečaja bit će organizirani on-line prijenosi izvoĎenja manometrije anorektuma i endoanalnog ultrazvuka. Polaznicima će biti prikazani suvremeni dijagnostički i terapijski algoritmi za konstipaciju uz vježbe (prikazi slučajeva u dječjoj i odrasloj dobi – u sklopu radionice). S obzirom na veliki broj pacijenata u ambulantama obiteljske medicine posebno će se razraditi mjesto i uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju konstipacije.

Informacije o načinu prijave i program pročitajte u priloženom dokumentu.