Migrena - Istine i zablude

#neurologija#tečaj

Admin 13.04.2022.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Katedra za neurologiju, Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb, Hrvatsko neurološko društvo -Sekcija za glavobolje Hrvatskog neurološkog društva i Hrvatska liječnička komora organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije:
 
MIGRENA – ISTINE I ZABLUDE


Voditeljica tečaja: Prof.prim.dr.sc. Darija Mahović Lakušić
 
Tečaj će se održati 10. lipnja 2022. u Dvorana „Miroslav Čačković“ (Zgrada dekanata) Medicinskog fakulteta Zagreb, Šalata 3.

KOTIZACIJA
Kotizacija uključuje sudjelovanje i prateći priručnik u izdanju Medicinske naklade te iznosi 650,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. HR8423400091110024619  s pozivom na broj 15246 i naznakom za tečaj “Migrena – istine i zablude”.

Molimo polaznike da dokaz o uplaćenoj kotizaciji (uplatnicu ili presliku) donesu sa sobom i pokažu tijekom registracije.

Tečaj je bodovan s 1.0 bodom (europski sustav bodova- ECTS) od Medicinskog fakulteta, te s 8 bodova za slušače, a 10 za predavače od Hrvatske liječničke komore.

Popis predavača, program i pristupnicu preuzmite niže u prilogu.