Kako liječiti palijativnog neurološkog bolesnika

#neurologija#tečaj#palijativna skrb

Admin 16.01.2022.

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji i suradnici,

Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da sudjelujete na poslijediplomskom tečaju trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije:

KAKO LIJEČITI PALIJATIVNOG NEUROLOŠKOG BOLESNIKA

koji će se održati 11. veljače 2022. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Palijativna skrb u neurologiji je novo područje koje dobiva sve veću važnost u očima profesionalaca koji se često brinu za kronične, kritično bolesne i umiruće pacijente s neurološkim bolestima. U skladu s time je i zaključak Europskog udruženje za Palijativnu skrb koji smatra da stručnjaci za palijativnu skrb trebaju razumjeti i imati kontinuiranu edukaciju o neurološkim simptomima. Potaknuti time, odlučili smo u okviru inicijative razvoja palijativne medicine u Hrvatskoj, organizirati tečaj koji bi govorio o posebnosti palijativne medicine u neurološkim bolestima, a koji je namijenjen svim sudionicima palijativne skrbi.

Tečaj će se održati na Svjetski dan bolesnika u svrhu podizanja svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika i potrebom za stvaranje bolje zdravstvene zaštite koja će svakom bolesniku omogućiti kvalitetnu zdravstvenu skrb. U okviru tečaja nastojali smo obuhvatiti sve relevantne elemente palijativne skrbi i uključujući komunikaciju s neurološkim bolesnikom, procjenu simptoma i njihovo ublažavanje, planiranje skrbi i brojne druge aspekte.

U nadi da ćete podržati našu inicijativu razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj i posebnu pažnju posvetiti neurološkom bolesniku pozivamo Vas da sudjelujete na trećem po redu poslijediplomskom tečaju iz palijativne medicine u neurologiji. Ove godine će se s obzirom na epidemiološku situaciju održati „online“. Sudjelovanje na tečaju oslobođeno je kotizacije, a Hrvatska liječnička komora sudjelovanje vrednuje s 8 bodova.

Cjelovit poziv s rasporedom predavanja možete pročitati i preuzeti na dnu stranice, a prijavnicu možete preuzeti OVDJE.

Popunjenu prijavu za tečaj pošaljete na adresu: natasaklepac@gmail.com

Voditelji tečaja:
prof. dr. sc. Nataša Klepac, prof. dr. sc. Marijana Braš  i prof. dr. sc. Damir Petravić