Webinar: Primarne imunodeficijencije odrasle dobi

#webinar

Admin 12.11.2021.

Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju,
Klinika za unutarnje bolesti,
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Klinički bolnički centar Zagreb
i
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a

organiziraju:

Webinar: Primarne imunodeficijencije odrasle dobi

Pozivamo Vas na webinar: „Primarne imunodeficijencije odrasle dobi“ koji će se održati u utorak 16. 11. 2021. godine od 18 do 19:45h sati.

Nije predviđena kotizacija za sudjelovanje na simpoziju, no potrebna je pravodobna registracija. Webinar će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Zainteresirani se mogu obratiti agenciji Globtour events na e-adresu (ana.skolan@globtour.hr) da bi se registrirali i dobili poveznicu za webinar.

Program simpozija:

1. Darija Čubelić, dr. med. – Klasifikacija, dijagnostika i liječenje primarnih imunodeficijencija u odraslih
2. Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr. med. – Sustavna očitovanja primarnih imunodeficijencija u odraslih
3. Boris Karanović, dr. med. – Liječenje odraslih bolesnika s primarnim i sekundarnim imunodeficijencijama – iskustva Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju
4. prim. Marko Barešić, dr. med. – Prikazi kompleksnih bolesnika

Moderator simpozija - prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.

Predavanja će komentirati pozvani panelisti, a slušatelji će moći postaviti pitanja putem opcije „chat“. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u agenciji Globtour events na gore navedenoj e-adresi.

U ime organizatora,
prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.
prim. Marko Barešić, dr. med.