Konstipacija u teoriji i praksi - Tečaj

#gastroenterologija#tečaj#konstipacija

Admin 05.09.2021.

U organizaciji Referentnog centra za funkcijske poremećaje GI sustava Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh i Sekcije za funkcijske i motilitetne poremećaje HGD-a održat će se on-line poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika "Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga“ dana 18. rujna 2021. godine. Organizira se za liječnike obiteljske medicine, specijaliste gastroenterologije, specijalizante gastroenterologije, ostalih subspecijalizacija iz područja interne medicine, specijalizante hitne medicine i anesteziologije i sve ostale zainteresirane.

Kronična konstipacija je jedan od čestih poremećaja u dječjoj dobi i jedan od najčešćih poremećaja probavnog sustava u odrasloj dobi koji značajno snizuje kvaliteti života te ekonomski opterećenju i pojedinca i zdravstveni sustav. Dijagnostika kronične konstipacije je vrlo kompleksna, s isključivanjem sekundarnih uzroka i provođenjem daljnjeg evaluacijskog algoritma. U dijagnostici i terapiji kronične konstipacije potrebna je uska suradnja liječnika obiteljske medicine, pedijatra, gastroenterologa i kirurga.

Cilj ovog tečaja je upoznati polaznike s općim značajkama konstipacije, od anatomije i fiziologije normalne defekacije, definicije, etiologije i patogeneze konstipacije pa do dijagnostičkog pristupa konstipaciji i terapijskih mogućnosti. Polaznicima će biti prikazani suvremeni dijagnostički i terapijski algoritmi za konstipaciju uz vježbe (prikazi slučajeva u dječjoj i odrasloj dobi – u sklopu radionice). S obzirom na veliki broj pacijenata u ambulantama obiteljske medicine posebno će se razraditi mjesto i uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju konstipacije.

Zbog kompleksnosti epidemiološke situacije, ove godine tečaj bit će organiziran u hibridnom obliku (predavači će održati svoja predavanja prema programu u predavaonici KB Sveti Duh a sudionici će biti on-line uz mogućnost aktivnog sudjelovanja preko linka).
Moguće su određene izmjene u programu.

Prijave je potrebno poslati na E-mail: konstipacija2021@gmail.com (radi slanja linka za sudjelovanje). Sudionici ne plaćaju kotizaciju.

Program tečaja preuzmite OVDJE.